Brenderup Realskoles skolefritidsordning og Mini0

Brenderup Realskoles skolefritidsordningen er et tilbud til elever i 0., 1., 2. og 3. klasse. Skolefritidsordningenen tilbyder trygge rammer, hvor børnene kan dyrke venskaber og den frie leg. Der tilbydes desuden en række værkstedsaktiviteter og aktiviteter i hallen. Mini0 er Brenderup Realskoles tilbud til førskoleeleverne. Mini0 tager imod den kommende 0.klasse og danner rammen for skolens nye elever fra 1. marts og indtil sommerferien.

 

Fri leg og trivsel i øjenhøjde

Børnene kommer i skolefritidsordningenen for at lege med andre børn, deltage i aktiviteter og for at blive passet. Vi tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter som i SFO’en er styret af de voksne, men med hensyntagen til børnenes ønsker og formåen og ikke mindst, at det er et tilbud og ikke et krav om deltagelse, da legen med andre børn er vigtig.

 

Personalet har fokus på den eksperimenterende leg blandt børnene og deres indbyrdes relationer

 

Sammen med børnene udvikles og omsættes ideer til spændende aktiviteter, som kan være både fysiske og/eller kreative, og gerne med social fokus på tværs af alder, formåen og udvikling. Derudover tilbyder vi alsidige aktiviteter, som giver succesoplevelser, god trivsel og dannelse for alle børn uanset alderstrin.

 

Vi har et børneråd i skolefritidsordningen

Der sidder to repræsentanter for hver klasse, og eleverne sidder for en periode på 4 møder hver. Vi afholder ugentlige møder, hvor vi har en dagsorden og et rum for fri diskussion. Her vendes vigtige emner som blandt andet indkøb af legetøj, aktiviteter og udvalg af eftermiddagsmad.

 

Vi har oprettet rådet, fordi vi ønsker, at børnene arbejder med de demokratiske processer og bliver fortrolige med dem, samt at børnene oplever at have medbestemmelse og ejerskab i forhold til deres hverdag i skolefritidsordningen’en.

 

Trivsel

Trivselstimer er et fast element i 0. – 2. kl. Vi arbejder med undervisningssystemerne ″Trin for Trin″ og ″Fri for mobberi″ for at skabe børnefællesskaber i skole og SFO med tolerance og respekt for hinanden. Vores mål er at skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer mod bl.a. mobning.

Vi træner børnene i at tænke i fællesskaber og ikke kun i individualisme. De skal lære, at man ikke behøver være venner med alle, men at man skal opføre sig respektfuldt overfor andre.

 

Mini0

Mini0. er barnets første møde med skolelivet, derfor er det vigtigt, at det bliver positivt og lærerigt, samt at børnene får optimale forudsætninger for deres videre skolegang.

 

Dagligdagen er tilrettelagt, så Mini0. bliver trygge og skoleparate.

 

Vi har en ugentlig udedag, hvor vi enten tager i skoven, på stranden eller andre spændende steder, for at bruge uderummet som klasselokale. Ugens resterende fire dage bærer præg af rutiner som indeholder bogstavkendskab og introduktion til tal, på kreative måder. Dette gør vi for, at børnene bliver trygge ved at byde ind i fællesskabet.

 

Vi arbejder med børnenes indbyrdes relationer og evnen til at kunne identificere sig i klassens sociale liv.

Vi arbejder også i værksteder, som musik, billedkunst og idræt, vi besøger skolebiblioteket en gang om ugen, hvor børnene har mulighed for at låne bøger.

 

Når dagens skema er slut, går vi i skolefritidsordningen, hvor børnene kan være sammen med de øvrige børn i skolefritidsordningen.

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv Elev