Målsætning

Skolens formål er at drive prøveberettiget skole, samt at tildele eleverne gode, solide, faglige kundskaber og arbejdsmetoder. Den enkelte elev får gennem læring mulighed for at udnytte sit potentiale optimalt. I læreprocessen forventes faglighed, fordybelse og engagement. Skolen vægter fællesskabet således, at eleverne oplever tryghed, trivsel og arbejdsglæde. Skolens identitet bliver båret af en kultur skabt i balance mellem tradition og udvikling.

Skolens kommunikation bygger på høflighed, respekt og åbenhed for at sikre klarhed og overblik over skolens forventninger, rammer, mål og midler.

 

Læring

Ved faglighed, fordybelse og engagement forstås:

For eleverne:

 • opmærksomhed i undervisningen
 • at de er velforberedte
 • at de udviser ordentlig opførsel og viser hensyn til hinanden.

For forældrene:

 • at de hjælper barnet med struktur i hverdagen
 • at de påtager sig ansvaret for barnets opdragelse
 • de motiverer og støtter barnet.

For medarbejderne:

 • at de er velforberedte
 • at de sørger for at dygtiggøre sig
 • at de udviser interesse for eleverne og deres forældre.

 

Fællesskab

Ved tryghed, trivsel og arbejdsglæde forstås for elever, forældre, medarbejdere og skolen:

 • at mobning ikke accepteres, og vi forholder os aktivt til det
 • at alle møder udhvilede og veloplagte
 • at alle bakker op om skolen og deltager aktivt i skolens liv
 • at skolen vægter samarbejde mellem alle faggrupper.

 

Identitet

Ved kultur, tradition og udvikling forstås:

 • at elever, forældre og personale gennem gensidig tillid udvikler skolens kultur
 • at vi forholder os aktivt til et samfund i udvikling
 • at vi fornyer og udvikler skolens traditioner, eksempelvis skolefest, motionsdag, juleklippedag, juleafslutning i kirken, forårskoncert og translokation.

 

Kommunikation

Ved respekt, åbenhed og klarhed forstås:

 • at vi i dialog altid taler pænt til hinanden
 • at vi respekterer forskellighed
 • at vi har et højt informationsniveau.

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv Elev