Om skolen

Brenderup Realskole startede på lokalt initiativ i 1911 og har fra starten lagt vægt på at give eleverne gode faglige kundskaber og god menneskelig dannelse, så de er godt rustede til livet efter realskolen.

 

Skolens identitet bliver båret af en kultur skabt i balance mellem tradition og udvikling, så vi betragter os som rodfæstede i en skoletradition, hvor vi vælger og udbygger det bedste - både i fællesskabet og for den enkelte. Skolen er ikke til fals for modeluner, men vil gøre det der virker.

 

Skolen har en høj faglig standard, og vi er ambitiøse med hensyn til elevernes faglige og menneskelige udvikling. Vi sætter en ære i at eleverne bliver fagligt dygtige, motiverede og nysgerrige; at de opdager at verden er et spændende sted at være. Vi ønsker desuden at vise børnene at de kan meget, når de gør en positiv indsats og er flittige. Det sker i en skolekultur, hvor den enkelte oplever tryghed, trivsel og arbejdsglæde.

 

Børnene skal ses hvor de er for at kunne tilegne sig viden, og det søger vi at gøre gennem en varm og vedkommende voksenkontakt, der respekterer børnene som de er, med fokus på det vi er her for; nemlig børnenes skolegang og deres videnstilegnelse.

 

Skolen tilbyder undervisning i de fag som der tilbydes i folkeskolen. Skolens undervisningsprofil har fokus på at sætte tydelige rammer op for forventninger til eleverne. Det skaber ro til indlæring og fordybelse, at alle elever ved, hvad der forventes af dem. Og vi forventer at alle elever gør deres bedste og er positive medspillere på skolen

 

Det er sjovt og dejligt at vide noget om noget. Og vi ved hvad vi har med at gøre. Når man er elev på Brenderup Realskole bliver man bakket op, motiveret og opfordret til at gøre det bedste man kan; og til at gøre en gerning.

 

Det betragter vi som den vigtigste gave vi kan give børnene.

 

Alle børn kan lide at lære noget og møder i skolen fulde af forventning og begejstring. Det er vores opgave at holde dem fast i den begejstring resten af deres skoletid, for på den måde at ruste dem til resten af livet.

Det har vi succes med.

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv Elev