Forældreinformation

Det har afgørende betydning af forældre bakker op omkring deres børns skolegang. Det handler om både lektielæsning, deltagelse i forældresamtaler og at man som forældre formår at holde en god sproglig tone omkring sit barns skolegang.

 

I 2015 deltog vi en undersøgelse ved navn ”Fagligheden og anstrengelsens poesi”. Vi deltog sammen med fire andre højt præsterende skoler, og undersøgelsen skulle afklare, hvad der giver eleverne det bedste udbytte af undervisningen.

Undersøgelsen viste at det høje udbytte især skyldes, at der på skolen er:

 • ro i timerne
 • et højt ambitionsniveau
 • sympati mellem voksne og børn
 • stabilitet om skolens virke.

Forældrenes opbakning er afgørende vigtig for at elevernes skolegang fungerer og for at eleverne får fuld udbytte af undervisningen på skolen.

Forældrene bør have fokus på at;

 • barnet opfører sig pænt og høfligt overfor andre
 • barnet lærer at tale pænt og venligt til andre
 • barnet lærer at lave lektier
 • barnet lærer at være flittig
 • barnet hjælper til med opgaver
 • bidrage med konstruktiv konfliktløsning
 • barnet er roligt i timerne.

Hjemmet skal som minimum sørge for at;

 • barnet møder til tiden
 • barnet har en god, solid madpakke med
 • barnet er udhvilet og undervisningsparat, når det møder i skole
 • alle lektier er lavet
 • alle skolematerialer er med i skoletasken
 • skoletasken er opryddet og pakket fornuftigt.

Skolen forventer desuden at forældre deltager i alle forældremøder og skole-hjem-samtaler i løbet af barnets skoletid. Forældremøder, skole-hjem-samtaler og andre møder og samtaler afholdes altid på dansk. Skolen stiller ikke tolk til rådighed.

Al skolegang handler om at lære noget og at blive bedre, mere øvet og mere sikker, end man var i sidste uge.

For at kunne dygtiggøre sig og blive bedre, skal eleven have mulighed for at øve sig via lektielæsning. Alle elever på Brenderup Realskole har derfor stort set hver dag lektier, der skal laves.

Lektierne er øvetid, hvor eleven øver sig på noget, som er blevet gennemgået i skolen, og lektierne er en vigtig forudsætning for at blive dygtig og få tilegnet sig gode arbejdsrutiner.

Forældrene har ansvaret for, at barnet får lavet lektier hver dag.

For at blive sikre og hurtige læsere forventes det, at alle elever læser meget og hver dag og gennem hele deres skoletid på Brenderup Realskole - uanset alder og uanset hvor dygtig eleven i øvrigt er. Forældrene skal især i de mindre klasser bruge tid på at læse sammen med barnet hver dag.

Skolens opgave er faglighed og dannelse. Eleverne bliver gennem deres skoleliv på Brenderup Realskole fagligt dygtige og fællesskabsorienterede samtidig med at de får opbygget gode, faglige rutiner, der vil bidrage til at gøre overgangen til ungdomsuddannelserne efter 9.klasse nemmere.

Vi vægter det højt, at eleverne er flittige, høflige og opmærksomme. Vi taler altid pænt til hinanden på skolen, og vi forventer at de opgaver der bliver stillet, løses så godt som muligt af eleverne.

Hvis der er behov for at justere på en elevs tilgang til undervisningen, skolen eller kammeraterne, bliver forældrene hurtigt inddraget.

Det er forældrene der opdrager børnene, og skolen der underviser børnene. Skolens fokus er altid på det, der foregår i skoletiden og på undervisningen af eleverne i skoletiden, og det er altid forældrene, der har det primære ansvar for det, der foregår omkring barnet uden for skoletiden.

Et godt, aktivt, tillidsfuldt og åbent samarbejde med klasselærer og med klassens andre forældre om fritid og venskaber, er vigtig for elevens tarv og trivsel.

Alle klasser skal vælge et forældreråd. Forældrerådet har til opgave at understøtte klassens sociale sammenhold; arrangere begivenheder for klassens elever og sørge for at også det sociale liv fungerer godt.

Barnet opholder sig på skolen i mange timer hver dag, og skolen er noget af det vigtigste i et barns tilværelse. Skolen danner rammen om læring, samvær med kammerater og dannelse, og skolen kommer til at sætte rammerne for barnets tilværelse resten af livet.

Derfor skal skolen, barnets kammerater, de andre forældre og skolens medarbejdere altid omtales positivt. Det får barnet til at opleve skolen som noget, der bliver sat pris på fra hjemmet, og dermed bliver der også sat pris på barnets hverdag.

Opstår der konflikter, løses de almindeligvis nemmest, når alle er positivt indstillede overfor hinanden.

Skolens lærere er specialister på deres felter og har alle en ambitiøst og målrettet tilgang til deres virke.

Forholdet til eleverne er ambitiøst og sympatisk. Ambitiøst fordi eleverne gennem flittighed og arbejde skal blive bedre; sympatisk fordi vi kan lide eleverne som de er.

Skolens lærere kontakter hjemmet, hvis der opstår behov for det.

Ro i timerne er en forudsætning for at få udbytte af undervisningen på Brenderup Realskole. Når der undervises, skal der være arbejdsro, uanset om eleven går i 0. eller i 9.klasse. Det kræver, at eleven er lydhør og gør som læreren siger.

Til gengæld er det rart for alle, at der ikke er uro i timerne, og eleven går ikke hjem fra skole og er træt i hovedet på grund af urimelig støj.

Kommunikation fra skole til hjem foregår primært via skoleintra. Alle forældre skal lægge vejen forbi skoleintra hver dag, så alle altid er opdaterede på hændelser, begivenheder og kontakt fra skolen. Der vil ikke være henvendelser fra os hver dag, men når der er, kan der være behov for dialog eller hurtig svar.
I visse tilfælde benytter vi os af telefonisk kontakt.

Hvis en forælder skal have fat i en lærer, gøres det bedst ved at sende besked via intra til læreren, der efterfølgende skriver eller ringer tilbage.

Skolen lægger ofte nyheder og billeder på skolens Facebook-side, men ingen af skolens medarbejdere er på de sociale medier med skolens elever.

Sprogtonen i tale og på skrift skal altid være høflig, sagsorienteret og venlig og man skal have i tankerne, at på skrift virker udsagn forstørrede, så der er her ekstra behov for at være høflig.

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv Elev