Ordensregler på Brenderup Realskole

Her på siden kan du læse Brenderup Realskoles ordensregler.

 

 • Da vi hver dag er mange sammen på skolen, er det vigtigt, at alle viser hensyn og følger klassens trivselsregler.
 • Vi opfører os høfligt og ordentligt både på skolen og når vi er på tur med skolen; alle taler pænt til hinanden, viser hensyn og yder deres bedste.
 • Alle rydder op efter sig selv og hinanden, og man hjælpes med at rydde op i klassen efter endt skoledag.
 • Alle møder til tiden. Vi forventer man er velforberedt til timerne og har lavet sine lektier.
 • Vi færdes roligt og ordentligt på skolen, bruger møbler og andet inventar efter hensigten, dette gælder også skolens udeområde (legeplads, shelter, etc.). Man hæfter for det som ødelægges.
 • Det er ikke tilladt at sidde med huer eller kasketter på i timerne.
 • Eleverne sætter sko og hænger deres jakker udenfor klasselokalet, ligesom man ikke har sko og overtøj med ind i omklædningsrummene.
 • Tyggegummi er ikke tilladt hos eleverne.
 • Vi forventer at skolens bøger bliver indbundet og man passer på disse. Forældrene/eleven har erstatningsansvar for evt. ødelagte bøger, eller bøger som er væk.
 • Værdigenstande, penge og legetøj medbringes på elevernes eget ansvar. Skolen er ikke erstatningspligtig.
 • Skolen påtager sig intet ansvar for cykler og knallerter, ligesom skolen ikke har erstatningspligt ved beskadigelse eller tyveri af køretøjerne.
 • Mobning på skolen og i fritiden inkl. på sociale medier, er under ingen omstændigheder accepteret.
 • Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden.
 • Efter skoletid er hele udendørsarealet ved Gedebukken inkl. boldbanen forbeholdt elever der er tilmeldt skolens SFO- og klubtilbud. Arealet ved shelters, svævebanen og multibanerne kan benyttes af alle, men er uden opsyn. SFO og klub har dog - efter behov - førsteret til faciliteterne. Ophold er på eget ansvar.
 • Kopiering af opgavebesvarelse fra internettet herunder brug af AI som ShatGPT og lign. er ikke tilladt. Ved overtrædelse kan skolens ledelse blive involveret.

 • Man må ikke slås på skolen.
 • Alle former for våben, herunder også lovlige jagtknive eller lignende, er absolut forbudt på skolen.
 • Vold mod ansatte medfører politianmeldelse samt inddragelse af SSP.
 • Mobiltelefoner, iPads og lign, ligger slukket i tasken, fra man møder i skole, til man går hjem. Nogle gange benyttes der mobiler i undervisningen, dette er altid efter aftale med lærer. Ved overtrædelse konfiskeres telefonen og kontoret skriver hjem til forældrene.
 • Al brug af åben ild på skolens område er strengt forbudt. Der benyttes kun elektroniske kalenderlys og fyrfadslys på skolen.
 • Tyveri fra klassekammerater eller skolen er strafbart og medfører selvfølgelig en sanktion fra skolen side, evt. en bortvisning for en – af skoleleder - nærmere bestemt periode.
 • Vi er en røgfri skole, både for elever og lærere, dette gælder cigaretter, snus, puffbars, E-cigaretter og lignede.
 • Det er ikke tilladt at indtage eller være under påvirkning af rusmidler og alkohol i skoletiden. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Både begrundet mistanke om eller direkte salg, herunder forsøg på salg, af rusmidler og alkohol vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 

Overtrædelse af ovenstående regler medfører kontakt til forældrene. Ved gentagende overtrædelser indkaldes til samtale på skolen, med henblik på om eleven skal fortsætte på Brenderup Realskole.

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv Elev