Brenderup Realskoles SFO og mini0

Brenderup Realskoles SFO er et tilbud til elever i 0., 1., 2. og 3. klasse. SFO'en tilbyder trygge rammer, hvor børnene kan dyrke venskaber og den frie leg. Der tilbydes desuden en række værkstedsaktiviteter og aktiviteter i hallen. Mini0 er Brenderup Realskoles tilbud til førskoleeleverne. Mini0 tager imod den kommende 0.klasse og danner rammen for skolens nye elever fra 1. marts og indtil sommerferien.

 

Fri leg og trivsel i øjenhøjde

Børnene kommer i SFO’en for at lege med andre børn, deltage i aktiviteter og for at blive passet. Vi tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter som i SFO’en er styret af de voksne, men med hensyntagen til børnenes ønsker og formåen og ikke mindst, at det er et tilbud og ikke et krav om deltagelse, da legen med andre børn er vigtig.

 

Personalet har fokus på, hvad der rører sig i tiden, blandt børnenes interesser og i deres omgang med hinanden. Sammen med børnene udvikles og omsættes ideer til attraktive aktiviteter, som kan være både fysiske og/eller kreative, men altid med social karakter, på tværs af alder, formåen og udvikling. Derudover tilbyder vi alsidige aktiviteter, som giver succesoplevelser, god trivsel og dannelse for alle børn uanset alderstrin.

 

Fri for mobberi

Vores ambitioner med ″Trin for Trin″ og ″Fri for mobberi″ er, at skabe børnefællesskaber i skole og SFO med tolerance og respekt for hinanden. Vi vil skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på mobning med mod, og forsvarer den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.

 

Trivselstimer er et fast element i indskolingens skema. I timerne lyttes til hinanden, børnene oplever at de har medansvar for timens indhold, og med respekt bliver hørt og taget alvorligt. I hverdagen kan vi se, at børnene bruger teknikkerne, det afspejler sig i måden de er sammen på, måden de løser konflikter på, måden de taler sammen på og måden de stopper drillerier på. Børnene opdrager på hinanden.

 

Vi lærer børnene at tænke i fællesskaber og ikke kun i individualisme. De skal vide, at man ikke behøver være venner med alle, men at man skal opføre sig ordenligt overfor alle mennesker, uanset om man bryder sig om dem eller ej.

 

Mini0

1. marts hvert år modtager vi børn fra mange forskellige børnehaver. Vort mål med denne gruppe er at gøre børnene skoleparate med en tryg og glidende overgang til 0. klasse.

 

Dagen starter ens fire dage om ugen. Den sidste dag er udedag - oftest skovtur. Vi mødes i et klasseværelse og sidder ved et bord. Dagen gennemgås ved hjælp af piktogrammer. Klokken øves, et barn er med til at lave dagens kalender, skriver sit navn på tavlen og sætter streg under vokalerne og der klappes på vokalerne. Barnet må vælge den første sang og vi synger et par sange mere. Derefter arbejdes i opgavebogen indtil frikvarter. Efter frikvarteret spises, høres historie og arbejdes i værksted som er musik, gymnastik og kreativ, desuden går vi på biblioteket en gang om ugen.

 

Når dagens skema er slut, er alle mini0 børn i SFO. Ved at skabe tryghed for barnet i egen gruppe, og i samværet med de øvrige SFO-børn, dannes der grobund for nye venskaber både i den nye klasse, men også med børn i de ældre klasser, som går i SFO.
 

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv elev