Tilsynserklæring vedr. Brenderup Realskole (skolekode 429006)


Skoleåret 2016/17


Tilsynserklæringen tager udgangspunkt i ”lov om friskoler og private grundskoler” med de seneste ændringer vedtaget af folketinget pr. 6. december 2016.

 

Skolebesøg
I det forgange skoleår har jeg, med det formål at få indblik i klassernes undervisning, besøgt Brenderup Realskole 3 gange. For at få en samlet vurdering af skolens undervisningstilbud har besøgene endvidere omfattet samtaler med elever, lærere samt skolens ledelse.

 

Skolen blev besøgt d. 26. oktober 2016, d. 4. november 2016 og endelig d. 1. februar 2017.

 

Disse dage overværede jeg undervisningen i engelsk 6.a, idræt 6.b, dansk 4.a, matematik 7.b, fysik 8.a, dansk 8.b, tysk 5.a, geografi 8.a, dansk 9.b og musik 6.b.

 

Endvidere deltog jeg ved alle tre besøg i skolens daglige morgensang.

 

Undervisningsvurdering
I forbindelse med klassebesøgene registrerede jeg, at der var en behagelig omgangsform med en rigtig god tone imellem elever og lærere. Eleverne var meget engagerede, og det var tydeligt at lærerne havde øje på både hele klassen og det enkelte individ. Lektionerne var præget af humor, ro og stor respekt for hinanden og dagens faglige emne.

 

Undervisningen var varieret med hensyn til metoder og organisering. En lektion startede typisk med en præsentation af timens program og målet for læring. Herefter kunne der være aktiv lytning, gruppearbejde eller individuel fordybelse - altid hyppige skift i arbejdsform, som tilsammen understøttede fagenes formål og elevernes læring.

 

De anvendte undervisningsmaterialer er alsidige og nutidige. I alle klasser er der monteret interaktive tavler, og der anvendes internetbaserede onlineportaler, bl.a. fra Clio. Eleverne medbringer egen pc fra 7. kl. og det forventes i det kommende skoleår, at eleverne fra 4. kl. medbringer egen pc, ipad el.lign.

 

De enkelte fags årsplaner, som kan ses på skolens hjemmeside, er gennemarbejdede og informative. I den daglige undervisning bliver aktuelle emner eller begivenheder naturligvis taget op. Fx beskæftigede 6a sig med Halloween i engelsk, og 4.a øvede sidst på året et
juleskuespil i dansk.

 

Jeg har overværet undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk. Hvis disse iagttagelser sammenholdes med skolens karakter tal offentliggjort fra undervisningsministeriet pr. (13/2-2017), er det min klare overbevisning, at Brenderup Realskoles elevers standpunkt er helt på niveau med tilsvarende elever i folkeskolen.


På denne baggrund kan jeg konstatere, at undervisningen fuldt ud står mål med, hvad der kræves i folkeskolen, og at undervisningssproget på Brenderup Realskole er dansk.


Demokratisk dannelse
Både gennem samtaler med en elevrådsrepræsentant, lærere samt skolens ledelse, hvor emner som medbestemmelse, tryghed, trivsel og forskellighed blev debatteret, og ved selvsyn i klasserne opleves det tydeligt, at skolen i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Skolen er med til at udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Bemærkninger
Skolens nye hal har med sin gode indretning givet idrætsundervisningen et løft. Hallen benyttes hele dagen til forskellige aktiviteter og er desuden mødested for den daglige morgensamling, fordi alle elever problemfrit kan sidde på gulvet. Endvidere er det nye musiklokale blevet taget i brug. Musiklokalet har faciliteter til både sammenspil og individuel undervisning, så dette lokale danner fine rammer for den musiktradition, der hersker på Brenderup Realskole.


Til de ældste elever er skolen ved at indrette et lokale, som kan bruges til lektierum/hygge efter skoletid. Et godt tiltag, når der skal ventes på bussen.


I det kommende skoleår, vil skolen lave en ny undervisningsmiljøundersøgelse, som skal understøtte arbejdet med elevernes trivsel og opmærksomheden på mobning.


Brenderup og Omegns Realskole har i det forløbne år ikke modtaget donationer, hverken fra kendte eller anonyme givere.

 

Konklusion
Brenderup Realskole er en veldrevet skole, med gode bygninger og spændende udearealer. Skolen har formået at bibeholde et stabilt elevtal og er eftertragtet både i lokalsamfundet og det store opland, den betjener.


Som skolens nye tilsynsførende var det en fornøjelse at besøge skolen. Jeg blev mødt af søde og dygtige elever, meget fagligt engagerede lærere og en kompetent ledelse. Man fornemmer hurtigt den gode stemning mellem børn og voksne - hvor alle gennem et forpligtende fællesskab gør deres bedste og bestræber sig på at skabe en god skole, med rigtig fine resultater til følge. Det bliver spændende af følge skolens udvikling


Odense d. 20/2-2017

Knud Stentz-Olesen

Bliv elev


Ønsker du at dit barn skal blive en del af Brenderup Realskole? Så udfyld indskrivningsformularen - det er hurtigt og nemt.

 

Bliv elev